KATILIM ŞARTLARI - MİLLİ KATILIM

MİLLİ KATILIM FUAR KATILIM ŞARTLARI:

1. Bir taraf kontratın ön yüzünde adı ve tarihi belirtilmiş olan fuara katılmak üzere kontratı imzalayan kuruluş (MÜŞTERİ), diğer taraf organize eden şirket (UBM ROTAFORTE) olarak anılacaktır. Taraflar işbu kontratın şartlarını gayri kabili rücu olarak aynen kabul ve taahhüt etmişlerdir.

2. MÜŞTERİ, bu kontratı imzaladığı andan itibaren anılan fuara katılmayı kabul eder, imzadan sonra herhangi bir nedenle fuara katılamazlık edemez. Herhangi bir nedenle katılamayan MÜŞTERİ, yerinin anında bir başkasına verileceğini ve bir sonraki fuarda yer alamayacağını bilir.

3. Müşterinin organizatörden kaynaklanan sebeplerden ötürü fuar desteklerinden faydalanamaması halinde uğrayacağı zarar ORGANİZATÖR tarafından tazmin edilecek, yurt dışı fuar organizasyonunun iptal edilmesi veya sözleşmede belirtilen tarihte gerçekleştirilmemesi ve MÜŞTERİNİN de değişen tarihte fuara katılmayı tercih etmemesi durumunda katılımcıdan alınan ödeme eksiksiz iade edilecektir.

4. Fuarın ana organizatörü fuarın tümünü veya bir bölümünü, fuarın başarısı için, sektörün talebi, ekonomik veya siyasi durum, organizasyonun gerekleri veya organizatörün kendi takdiri ile alacağı karar doğrultusunda değiştirebilir. UBM ROTAFORTE’nin Organizasyonunu üstlendiği bu fuarlarda yukarıda anılan değişiklikleri MÜŞTERİ peşinen kabul eder. MÜŞTERİ değişikliklere itiraz edemez, hiçbir sebeple fuarlardan ayrılamaz. Yükümlülüklerini aynen yerine getirmek ve ödemelerini ödeme şeklinde belirtilen tarihlerde tamamlamak mükellefiyetindedir.

5. UBM ROTAFORTE, fuarın genel bütünlüğü açısından MÜŞTERİ’Yİ kontratta belirlenen yerinden bir başka alana taşıyabilir. Bu değişiklikten dolayı MÜŞTERİ itiraz edemez, fuardan ayrılamaz UBM ROTAFORTE’den tazminat talep edemez. Yükümlülüklerini halen tamamlamadı ise, ödemelerinde herhangi bir kesinti yapamaz, yükümlülüklerini aynen yerine getirmek ve ödemelerini ödeme şeklinde belirtilen tarihlerde tamamlamak mükellefiyetini taşır.

6. UBM ROTAFORTE, MÜŞTERİ’LERİN stantlarında sergilenen, satış bağlantıları yapılan ürünlerin mali, ticari ve hukuki hiçbir sorun ve mükellefiyetine taraf değildir. MÜŞTERİ’LERİN yukarıda belirtilen hususlardaki davranışlarından UBM ROTAFORTE’nin Organizatör olarak hiçbir sorumluluğu yoktur.

7. MÜŞTERİ kendisine tahsis edilen stantları ve mobilyaları hasara uğratmadan kullanır. Aksi durumda MÜŞTERİ bu hasarları ve fuar alanında vereceği her türlü diğer hasarları nakden tazmin edecektir. MÜŞTERİ hasar tazminatlarını ödemeden sergilenen mallarını sergi dışına çıkartamaz. Tazminat MÜŞTERİ tarafından ödenene kadar, fuar organizatörü veya fuar alanı sahibi tarafından yeddi emin olarak mahalli bir yere boşaltılır. Bu konudaki taşıma, depo bedeli ve masraflar tazminata ek olarak MÜŞTERİ tarafından ödenir

8. MÜŞTERİ hazırlanan fuarlarda özel dekor yapamaz, genel dekorasyona uymakla yükümlüdür.

9. Fuar alanında veya MÜŞTERİ’YE tahsis edilen alan dahilinde fuarın düzenlendiği ülke  ve Uluslararası Ceza Kanunlarına ve Ana Organizatör  ve UBM ROTAFORTE’nin koyacağı kurallara aykırı olan hiçbir aktiviteye izin verilmez. MÜŞTERİ ticari ahlak ve rekabet kurallarına uygun olarak sergileme yapar. Ayrıca MÜŞTERİ, kontratta adı yazılı firma haricinde, başka hiçbir firmanın ürünlerini sergileyemez. Aksi davranış halinde, kanun önünde tüm sorumluluk MÜŞTERİ’YE ait olacağı gibi, Ana Organizatör de, UBM Rotaforte de, MÜŞTERİ’NİN standını sergiye kapatmak hakkını saklı tutar.

10. Alanın dekorasyonu UBM ROTAFORTE tarafından yapılmaktadır. MÜŞTERİ, talep edeceği dekorasyonunda kendisinin talep ettiği siparişleri kullanmak ve diğer stant sahiplerinin sergileme haklarına tecavüz etmemek mükellefiyetini taşır. Bu sebeple ROTAFORTE, MÜŞTERİ’YE tahsis edilen stant dekorasyonunu kontrol etmek, gerek görürse müdahale etmek, kabul veya tümüyle reddetmek, gerek görürse değişiklik yapılmasını istemek yetkisini elinde tutar.

11. MÜŞTERİ, fuarın açık olduğu her gün, belirlenen açılış saatinden en az 15 dakika önce standını hazır hale getirmekle ve fuar kapanış saatine kadar standını ziyarete açık tutmakla yükümlüdür. Gecikme ve/veya standın fuarın açık olduğu saatlerde ziyarete kapanması halinde Ana Organizatör ve UBM ROTAFORTE, MÜŞTERİ’YE genel bütünlüğü ve fuar işleyişini aksattığı için ihtar çekebilir ve ceza verebilir. MÜŞTERİ böyle bir cezaya maruz kaldıysa, ceza meblağını nakden ve defaten ödemekle yükümlüdür. Bu durum MÜŞTERİ’NİN bir sonraki fuara katılmasını engelleyebilir.

12. MÜŞTERİ, standa yangına sebebiyet verebilecek hiçbir malzeme bulunduramaz. Elektrik bağlantılarında kullanacağı gücün üzerinde kablolar kullanmalı, kullanacağı gücün üzerinde elektrik talebinde bulunmalıdır. Bu konulardaki bir hatadan dolayı meydana gelebilecek bir kazada zarar gören tüm katılımcılar, ziyaretçiler ve çalışanların veya yakınlarının Ana Organizatör ve UBM ROTAFORTE’ YE açacağı her türlü maddi ve manevi tazminat davaları aynen MÜŞTERİ’YE rücu edecektir.

13. Fuara iştirak eden MÜŞTERİ’NİN, UBM ROTAFORTE’nin tavsiye edeceği veya kendi seçeceği bir şirkete, kendi belirleyeceği değer üzerinden bütün risklerde sigortasını yaptırması tavsiye edilir. Bu sigorta kapsamına yangın, infilak, komşu mali mesuliyet, kötü niyetli hareket, hırsızlık, gasp, su baskını vb doğal afetler vs. dahil edilmeli, MÜŞTERİ sigorta işlemlerini fuar açılış tarihinden en geç 5 gün evvel bitirmiş olmalıdır. Fuara taşınma, fuar ve fuardan tahliye günleri dahilinde MÜŞTERİ’YE ait malın kaybından Ana Organizatör ve UBM ROTAFORTE sorumlu değildir. Ayrıca aynı günler dahilinde, fuarın açık ve kapalı olduğu saatlerde MÜŞTERİ’NİN standında, kendi ihmalinden dolayı 3.şahıslara gelebilecek hasarlar MÜŞTERİ tarafından tazmin edilir. MÜŞTERİ, hiçbir sebeple UBM ROTAFORTE’YE ve Ana Organizatör  çalışanlarına, sahiplerine veya taşeronlarına karşı hasar ve kayıp konularında maddi ve manevi tazminat davası açamaz. Yükümlülüklerini halen tamamlamadı ise, ödemelerinde herhangi bir kesinti yapamaz. Yükümlülüklerini yerine getirmek ödemelerini tamamlamak mükellefiyetindedir.

14. Ana Organizatör  ve UBM ROTAFORTE verilen süre içinde fuar alanını boşaltmamış olan MÜŞTERİ’NİN mallarını herhangi bir uyarıya gerek duymaksızın dışarıya çıkartabilecektir. Bu nedenle yapılacak tüm harcamalar ile doğabilecek her türlü hasar ve kaybın sorumluluğu MÜŞTERİ’YE aittir.

15. Müşteri Fuar katalogunda yayınlatacağı bilgilerinde veya ilanlarında kendi üretimi olmayan mallarla ilgili yazı yazamaz. Bu konuyla ilgili katılımcının üçüncü şahıslarla ilgili anlaşmazlığında Ana Organizatör ve UBM ROTAFORTE taraf olmadığı gibi, katalogda yayınlanan yazıların ve ilanların içeriği ile ilgili hiçbir yükümlülük ve sorumluluk taşımaz.

16. Fuar kira ücreti 1m2 (bir metrekare) birim alınarak hesaplanır. Bu ücret sözleşmenin ön yüzünde belirtilen hizmetleri kapsamaktadır. Fuar katılımından alınacak olan devlet desteği Ekonomi Bakanlığı tarafından ilan edilen m2 birim bedeldir.

17. Kontratın ön yüzünde  listelenen hizmetler dışında kalan tüm masraflar ek olarak ücretlendirilir.

18. Müşteri fuar alanının içinde ve dışında firmasını temsil eden, reklamını yapan, afiş, ilan, bayrak, balon ve sinyalizasyonu UBM ROTAFORTE’nin onayı olmadan kullanamaz.

19. MÜŞTERİ'nin devlet desteği alabilmesi için gerekli belgeleri zamanında teslim etmemesi, eksik ya da yanlış belgeler sunması, tescil ettirmiş olduğu marka dışında bir marka ile fuara katılması, SGK'lı bir çalışanının fuar standında bulunmaması, ödemelerini süresi içerisinde ve banka yoluyla gerçekleştirmemiş olması, UBM Rotaforte ve/veya destek başvurusunu inceleyen İhracatçı Birliği'nin talep edeceği belgeleri süresi içerisinde gönderememesi durumunda teşvikten faydalanamadığı hallerde Ekonomi Bakanlığı, destek başvurusunu inceleyen İhracatçı Birliği ve UBM Rotaforte'nin hiçbir mali yükümlülüğü yoktur.

20. Uyuşmazlık Uluslararası Hukuk dâhilinde ve İstanbul Mahkeme ve İcra Dairelerinde çözülecektir.

21. Bu katılım koşulları 21 (yirmibir) maddedir.

IJS Katılımcı Ürünleri

Mücevher

 

Detay için tıklayın

Değerli Taş

 

Detay için tıklayın

Makina/Ekipman

 

Detay için tıklayın

Fuar Video

Privacy Policy

UBM Rotaforte, take individual privacy seriously. This Statement explains our policies and practices.

 

 • We respect your privacy and we will use our reasonable endeavour to:
 • • to implement computer, physical and procedural safeguards to reasonably protect the security and confidentiality of the personal data we collect;
 • • to limit the personal data collected to the minimum required to provide better service;
 • • to permit only properly trained, authorized employees to access personal data;
 • • not to disclose your personal data to external parties unless you have agreed, we are required by law or any lawful request of any enforcement agencies or we have previously informed you.

 

1. Information collection
In order to provide better service to you and to fulfil the purposes set out in the next paragraph, we may collect certain information when you register with us or communicate with us. In the process, we may also collect personal information of individual contact persons of companies or their employees. As stated in the registration form, some of the requested information is mandatory and some of them you may provide voluntarily. If specific mandatory information is requested but not supplied, we may be unable to provide the requested service. We only retain personal data for so long as it is necessary for fulfilling the purposes set out in the next paragraph.


2. Use of information

 • The purposes for which information may be used by us include:
 • • processing applications for exhibiting at or visiting our trade fairs
 • • facilitating and enhancing our operations by incorporating the personal data into our database and conducting analysis, research and auditing based on the personal data
 • • promoting and notifying you of our trade fairs in Turkey and around the world, and events or trade fairs organised by our affiliates and joint venture partners
 • • distributing publications and research materials of our company
 • • marketing our services or products
 • • if necessary, facilitating legal proceedings, including collecting overdue amounts

 

Direct marketing
We may use your personal data, including your name, email address and physical address to conduct direct marketing in relation to the promotion of and invitation to our trade fairs in Turkey and around the world, and events or trade fairs organised by our affiliates and joint venture partners, as well as the promotion of our services via fax, email, direct mail, telephone and other means of communication, or send e-newsletters to you. We will not so use your personal data unless we have received your consent to the said intended use. You may choose not to receive promotional materials by simply telling us through the below contact details, and we will cease to do so, without charge.

 

3. Disclosure / Transfer of Data

 • We will keep the personal data we hold confidential but may provide or transfer the personal data to:
 • • our agents, advisers, auditors, contractors, and service providers in connection with our operations or services for facilitating and enhancing our operations and conducting analysis, research and auditing based on the personal data

 

Provision of data for direct marketing
Please note that we intend to provide the personal data we collected, including your name, email address and physical address to our overseas offices, affiliates, joint venture partners, which are also exhibition organisers, for use in direct marketing in relation to the promotion of and invitation to their trade fairs and events. We will not so provide your personal data for the said purposes unless we have received your written consent to the aforesaid intended provision.

 

4. Cookies
When you browse our website, cookies may be stored in your computer's hard drive. We use cookies to personalise your use of our website and to operate the service areas. You have a choice not to accept cookies, but if you do certain functionality may become unavailable.

 

5. Security
In general, your Personal Data is kept confidential and is only accessible by authorised personnel.

 

6. Hyperlinks
Our websites may include links to external sites, including sites of members, third parties and "co-branded" sites. Links to external sites do not imply any endorsement of such sites (or any products or services offered thereon) by us or any warranty or guarantee of any information provided thereon. We disclaim and exclude any responsibility or liability for any external site for which a link is provided and this Privacy Policy shall not apply to any such site. Please refer to the privacy policies of the other websites.

 

7. Changes
Any changes to this Privacy Policy Statement will be posted on this webpage and effective immediately on the posting date.

 

8. Transfer of Data Overseas
We will generally hold your data on our servers in Turkey. However, we may transfer it to our overseas offices elsewhere in the world or to any of the people listed at paragraph 3 above, who may be located elsewhere.

 

Gizlilik Hakları

UBM Rotaforte, fuarlarına yönelik müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla, bazı kişisel ve/veya kurumsal bilgilerinizi (isim, firma adı, firma faaliyet alanı, e-posta vb.) sizlerden talep etmektedir.

 

UBM Rotaforte, bilgisayarlarında toplanan bu bilgiler, dönemsel olarak, fuar öncesi, fuar dönemi ve fuar sonrasında olmak üzere katılımcı ve ziyaretçi profillerine yönelik duyuru ve bilgilendirme amaçlı kullanılmaktadır.

 

Firma ve kişisel bilgileriniz, fuarımızın duyuru ve tanıtımına yönelik bilgilendirme, duyuru ve yeniliklerden haberdar olmanız adına gerek e-posta, gerekse posta ve diğer doğrudan pazarlama kanalları vasıtasıyla tarafınıza iletilebilmektedir.

 

Gizlilik Politikamız gereği; UBM Rotaforte, üyelik formlarından topladığı bilgileri, üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşmamakta olup, faaliyet dışı hiçbir nedenle ve / veya ticari amaçla kullanmamakta ve satmamaktadır.

 

UBM Rotaforte, bu bilgilerin haricinde, site kullanımı sırasında izlediği, ziyaretçi hareket ve tercihlerini analiz ederek, istatistiksel olarak yorumlamaktadır. Kişisel bilgiler içermeyen bu istatistiksel veriler,

 

UBM Rotaforte site ziyaretçi profilini ölçümleyebilmek adınadır. UBM Rotaforte ve UBM Rotaforte tarafından düzenlenen, "Istanbul Jewelry Show" Fuarlarımıza yönelik bilgilendirmelerden düzenli olarak haberdar olmak için lütfen E-posta aboneliğine kayıt olunuz. E-posta aboneliğinden ayrılmak istemeniz halinde; dilediğiniz zaman, gelen e-postalarınız üzerinde yer alan "Üyelikten Ayrılmak İstiyorum" linkine tıklayarak gerçekleştirebilirsiniz.

 

İş bu gizlilik şartlarında yer alan bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde, gizlilik şartları bölümünde söz konusu güncelleme UBM Rotaforte tarafından eş zamanlı olarak gerçekleştirilmektedir.

 

UBM JEWELLERY FAIRS::
Europe/Middle East - Istanbul March | Istanbul October | Freiburg (Germany) China - Shanghai | Shenzhen | Hangzhou | Hong Kong - June Jewellery & Gem Fair | September Jewellery & Gem Fair | India - Mumbai | Chennai | Hyderabad | Delhi Japan - Tokyo Singapore - Singapore Taiwan - Taipei

UBM JEWELLERY RESOURCES:
JewelleryNetAsia.com | AsiaFJA.com | JewelleryNewsAsia.com

 

Copyright | Privacy Policy | Site Map | IJS Standart Rules & Regulations | Copyright 2014 UBM Rotaforte International Fairs Inc (All Rights Reserved)